Probíhající výuka - informace

Od pondělí 24. 5. spouštíme v souladu s mimořádným opatřením MZČR prezenční výuku ve všech oborech. Do 10 žáků bez testu, nad 10 žáků s testem. Škola testy neposkytuje ani nehradí. V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let). Prosíme rodiče o přítomnost jen v nezbytných případech. Bližší informace případně poskytnou Vaši pedagogové nebo kancelář školy.

Těšíme se se všemi opět na setkání!

Ve skupině nad 10 žáků žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že
- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem (LZE ZDARMA NA TESTOVACÍCH MÍSTECH), nebo
- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

---

Horkou linku k řešení technických záležitostí online najdete na www.pomocskolam.cz

Distanční výuka na ZUŠ Popelka je v hromadných předmětech organizována zejména na platformě Google Classroom (Meet), z dalších důvodů pak využíváme Zoom (pro spolupráci ve skupinách) a Seesaw (pro interaktivitu). Při individuální výuce využíváme zejména Zoom, Google Meet, Skype, Whatsapp a Facetime. Individuální výuka může probíhat jak formou online výuky, tak formou nahrávaných videí a následné zpětné vazby, či kombinací obojího. Metody a formy výuky volíme zejména podle charakteru oboru a hardwarového vybavení žáků. Průběh distanční výuky průběžně vyhodnocujeme a navzdory podmínkách usilujeme o udržení kontaktu se žáky a jejich motivace k umělecké tvorbě. Máte-li jakékoliv podněty k výuce, neváhejte kontaktovat svého pedagoga na emailu prijmeni@zuspopelka.cz, budeme za ně vděčni.

Přihlášení do Google Classroom je pod školním účtem jmeno.prijmeni@zuspopelka.cz. Heslo vám sdělí učitel.

Děkujeme za spolupráci a v případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu skola@zuspopelka.cz nebo na e-mailech vyučujících ve tvaru prijmeni@zuspopelka.cz.

Přihlášení do Google Classroom, verze leden 2021

Nastavení zvuku u Skype na počítači (anglicky)

Nastavení zvuku u Zoomu na počítači (česky, verze 20.1.2021)

 

Často kladené otázky:

Co ovlivňuje zvuk u online výuky?

Na základě zkušeností a opakovaných ověřování u pedagogů a žáků ovlivňuje výsledný zvuk kombinace použitého vybavení a komunikační platformy. Nastavení bohužel nelze zobecnit. Většinou se nám osvědčilo, že novější vybavení má výrazně lepší vstup pro zvuk (mikrofony), a to i u mobilních telefonů. Pestřejší nastavení zvuku nabízí u počítače program Zoom a Skype. Ideální mix je potřeba tvořit vždy s ohledem na domácí vybavení žáka. Často je vhodnější novější mobilní telefon, než starší notebook.

Nelze se mi přihlásit přes školní účet do Google Classroom (Učebna).

Častým problémem může být neodhlášení ze soukromého účtu Google. Pokud přistupujete na Google Meet přes odkaz v Učebně Classroom, musíte být přihlášeni pod školním účtem. V případě přetrvávajících problémů se školním účtem kontaktujte zástupce ředitele (734 445 326, frohlich@zuspopelka.cz).