Vloženo: 30.09.2020 - 20:25
ZUŠ Popelka

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
• Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.
• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
Zdroj: MŠMT

Vloženo: 09.09.2020 - 18:10
ZUŠ Popelka

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Vloženo: 04.09.2020 - 18:59
Taneční obor

Modlitba za černé duše v Paláci Akropolis, 11. září od 17hod a 19hod, 12. září od 17hod a 19hod. Těšíme se na Vás!

modlitba