Taneční obor

VÝUKA TANCE NA SLIVENCI

Taneční obor ZUŠ Popelka od března 2023 vyučuje na ZŠ Slivenec výuku klasického tance (baletu) pro děti od 5 do 10 let.

přípravný ročník (5-6 let): úterý nebo středa 15.00-15.45
1. ročník (7-10 let): úterý 13.30-14.45 a středa 14.00-15.00

Výuka probíhá v aule ZŠ Slivenec (bílý pavilon). Výuka zahrnuje i netradiční využití fitbalonu pro techniku "progressing ballet technique".

Více informací: MgA. Anna Golubeva, 608 848 959, golubeva@zuspopelka.cz

KONTAKTY 

Výuka probíhá ve dvou sálech v budově Pod Klikovkou 13, Praha 5 (vila v zahradě v tichém prostředí, ulice jednosměrná od Plzeňské ulice), od března 2023 probíhá výuka klasického tance ještě na pobočce ZŠ Slivenec.

Taneční obor na budově Pod Klikovkou: tel.: 257 220 469

Mgr. Jana Molíková | tel.: 603 313 338, e-mail: molikova@zuspopelka.cz
MgA. Lenka Tretiagová | tel.: 606 754 666, e-mail: tretiagova@zuspopelka.cz
MgA. Eva Stará | tel.: 733 655 832, e-mail: stara@zuspopelka.cz

Rozvrh žáků Tanečního studia Light (a případné změny)

Taneční obor na budově Slivenec:

MgA. Anna Golubeva | tel.: 608 848 959, e-mail: golubeva@zuspopelka.cz

JAK PROBÍHÁ STUDIUM

Studium tanečního oboru začíná jedno až dvouletým přípravným studiem, tzv. přípravkou. Děti navštěvují v tomto období kolektivní výuku Přípravné taneční výchovy (PTV), kde se seznamují formou jednoduchých pohybových a tanečních her s elementárními návyky kultivovaného pohybu.  

Výuka probíhá od 1 do 3 povinných vyučovacích hodin týdně podle věku a zaměření žáka. Od prvního stupně bývá dělena do 2 dnů v týdnu.

JAKÁ JE NÁPLŇ STUDIA

Naše škola nabízí přijatým žákům výběr ze dvou studijních zaměření – Tanec a Taneční divadlo. Studijní zaměření Tanec využívá klasické taneční techniky (současný, lidový a klasický tanec) a přirozené pohybové schopnosti žáků ke kultivovanému tanečnímu a uměleckému vyjádření.

Studijní zaměření Taneční divadlo využívá prvků současného tance a dramatické výchovy. V rámci studijního zaměření Taneční divadlo mohou žáci navštěvovat rozšířenou výuku, která je zajištěna ve spolupráci s Tanečním studiem Light z.s., kterému se hradí dodatečný příspěvek.

CO STUDIUM OBNÁŠÍ

Výuka na základní umělecké škole se od volnočasových aktivit, tzv. kroužků liší celkovým koncepčním pojetím a pojmenovanými výstupy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přestože je výuka na ZUŠ z většiny hrazena ze státního rozpočtu, žák přispívá na chod školy v rámci pololetního školného. Žáci souboru Taneční studio Light hradí navíc členský příspěvek spolku Taneční studio Light, který pokrývá náklady na nadstandarní pokrytí výuky. Více informací získáte při zápisu do souboru. Pokyn pro platbu obdržíte e-mailem.

CO STUDIUM PŘINÁŠÍ

Naším cílem je, aby našim žákům dělal pohyb a tanec radost. Snahou je probouzet v žácích smysl pro krásu pohybu, tance a dalších oborů umění, ve kterých je kultura pohybového projevu důležitá. Tanec bývá propojen i s jinými uměleckými činnostmi, které mohou pohyb umocnit. Osvojení pohybových technik začíná od jednoduchých her přes taneční a improvizační etudy až po vlastní tvorbu či volbu tance jako budoucí profesní zaměření.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy, kteří absolvovali studium konzervatoří, pedagogických nebo uměleckých vysokých škol. Žák se dle svých preferencí může rozhodnout, zda se bude věnovat tanci pouze zájmově nebo zda je jeho metou přijetí na některou z odborných uměleckých škol.

NĚCO NAVÍC

ZUŠ Popelka nabízí v tanečním oboru navíc pro žáky výběrové soubory:

Pro žáky II. stupně a dospělé soubor historického tance Saltum dare (saltum-dare.webnode.cz), který sdružuje zejména zájemce o historii – z největší části z renesančního období. Jeho členové se prezentují na dobových akcích, hradech a zámcích.

Pro děti I. a II. stupně Taneční studio Light, z.s. (www.tanecnistudiolight.cz) zabývající se především tanečním a pohybovým divadlem, které prezentuje práci vybraných dětí ve spolupráci s profesionálními umělci.

Práce ve výběrových souborech přináší nutnost finančních příspěvků nad rámec školného pro pokrytí vyšších nároků např. na kostýmy, u TSL i na pronájmy, profesionály aj.


TO_Letak_DL