Join and Make a Change - ERASMUS+

Logo JiMaCLogo EU

Kurz je pořádán v rámci projektu »Join in and Make a Change«, což je projekt spolufinancovaný Evropskou unií zaměřený na využití dramatické výchovy jako prostředku pro inkluzivní vzdělávání.

Kurz dramatické výchovy se skládá ze dvou částí. První částí kurzu je intenzivní praktický workshop, který proběhne v termínu 27.10.2020 – 1.11.2020. Pracovat se bude každý den v dopoledním a odpoledním bloku. Po skončení workshopu účastníci dostanou certifikát o jeho absolvování.

Druhou částí jsou dobrovolná setkání s lektory a ostatními účastníky kurzu, která budou probíhat následujícího půl roku a na kterých budeme společně sdílet naše poznatky, pokroky a výzvy, které nám využití dramatické výchovy přináší. Stejně tak Vám lektoři budou k dispozici na emailu, aby Vás podpořili v situacích, kdy to budete potřebovat.

Vzhledem k tomu, že součástí projektu je i sledování vlivu dramatické výchovy na klima ve školní třídě, budou účastníci kurzu následující půl rok stručně zaznamenávat a následně sdílet s organizátory začleňování metod a technik dramatické výchovy do práce ve školní třídě a před začátkem kurzu a po jeho skončení, provedou ve své třídě krátké dotazníkové šetření.

Třídy, ve kterých budou probíhat tyto záznamy, obdrží certifikát třídy zapojené do projektu Join in and make a change.

Vše, co Vám chceme ukázat, si zažijete na vlastní kůži.

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Společně s lektory prakticky projdeme základní metody a techniky dramatické výchovy a následně se zaměříme na jejich praktickou aplikaci při práci se školní třídou.

Pro závazné přihlášení je třeba uhradit vratnou zálohu ve výši 1500 Kč na ubytování. Záloha Vám bude navrácena v případě účasti na intenzivním workshopu. Pokud se workshopu nezúčastníte bude použita na uhrazení vzniklých nákladů.

Kurz je omezen počtem dvaceti účastníků.

Přesný program kurzu si můžete prohlédnout zde: TK - program.docx

Pro předběžnou přihlášku, pokračujte zde: https://forms.gle/k1BuLQkXFGATHd9c7

Cílem projektu je pomoci pedagogům lépe začlenit znevýhodněné děti a snáze se vypořádat s rozmanitostí v kolektivech, se kterými se během své praxe setkávají.

Hlavní rolí naší školy v tomto projektu je poskytnutí odborných znalostí a dovedností v oblasti dramatické výchovy, která má v České republice narozdíl od ostatních evropských zemí dlouhodobou tradici a zakotvení ve vysokoškolském kurikulu.

Na projektu se podílejí čtyři partnerské organizace: Základní umělecká škola Na Popelce 18, Praha 5, slovinská organizace Taka tuka, řecká Sxedia Stin Poli a polský Innocamp. Tyto organizace společně pracují na průzkumech, propagaci a zavádění metod dramatické výchovy jako efektivního nástroje pro inkluzivní vzdělávání. A společně vytváří evropskou síť školených učitelů – ambasadorů pro inkluzivní vzdělávání.

Výsledkem projektu bude mnoho praktických výstupů pro pedagogy, výukové materiály založené na metodách dramatické výchovy, praktické tipy pro učitele, osnovy kurzu pro pedagogy, strukturovaná dramata zaměřená na evropské kulturní dědictví, praktická příručka pro pedagogy.

Oficiální stránky projektu naleznete na adrese https://www.joininandmakeachange.com/home.