Přijímací zkoušky

Akademie pro seniory - informace o možnosti studia zde.

Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2025/2026 proběhnou v květnu 2025. Bližší informace zveřejníme na tomto místě. Informace o jednotlivých oborech najdete na záložkách výše.

Žáky i nyní přijímáme v těchto hromadných oborech:


HUDEBNÍ OBOR (NA POPELCE):

Pěvecké sbory Popelka

středa (16h, 17h)

M. Kasalová (607 149 148), kasalova@zuspopelka.cz

Filharmonie mladých Praha

pondělí (18-21)

L. Cigler (734 445 327), cigler@zuspopelka.cz

Smyčcový soubor, Komorní orchestr

úterý

L. Cigler (734 445 327), cigler@zuspopelka.cz

Taneční orchestr Futrálek

pátek (15.45-18.15)

J. Přibyl (723 172 998), pribyl@zuspopelka.cz

Bubeníci & přátelé

 

H. Šafaříková safarikova@zuspopelka.cz

TANEČNÍ OBOR:

Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, improvizaci na zadané téma, ohebnost.

Zkouška trvá pro přípravné studium cca 5 - 10 minut a pro děti od 7 let cca 10 - 15 minut. Zkoušky probíhají bez přítomnosti rodičů, není na ně žádný požadavek ohledně oblečení či obutí.

Pod Klikovkou:

J. Molíková (603 313 338), molikova@zuspopelka.cz

L. Tretiagová (606 754 666), tretiagova@zuspopelka.cz

Slivenec (úterý, středa):

A. Golubeva (608 848 959), golubeva@zuspopelka.cz

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

Požadavky pro literárně-dramatický obor: Připravte si krátkou básničku nebo prózu (stačí úryvek). Součástí přijímacího řízení bude její přednes, dále krátké výslovnostní cvičení v podobě říkanky nebo jazykolamu a neformální pohovor.

Pod Klikovkou:

L. Švábová (777 261 977), svabova@zuspopelka.cz

R. Svobodová (604 801 818), svobodova@zuspopelka.cz

Slivenec (úterý):

R. Svobodová (604 801 818), svobodova@zuspopelka.cz

VÝTVARNÝ OBOR:

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří 2 výkresy se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Pod Klikovkou (středa)

J. Brázdová (605 959 943), brazdova@zuspopelka.cz

Pod Klikovkou (čtvrtek)

J. Fiala (721 681 101), fiala@zuspopelka.cz

Slivenec (úterý)

J. Plačková (737 474 136), plackova@zuspopelka.cz

Zličín (úterý, středa)

B. Skácelová (606 502 966), skacelova@zuspopelka.cz

Dodatečná přihláška pro hromadné obory (pro předem domluvené): www.zuspopelka.cz/prihlaska

Pro další informace nás kontaktujte na telefonu 257 326 691 nebo na emailu ticha@zuspopelka.cz (hudební obor) nebo pokorny@zuspopelka.cz (hromadné obory).