Výsledky přijímacího řízení

ZUŠ Popelka

Zápis stávajících i nově přijatých žáků do rozvrhu proběhne osobně v PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ od 13.00 do 18.00 hodin na budovách Na Popelce a Pod Klikovkou.

HUDEBNÍ OBOR NA POPELCE: ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO HN PROBÍHÁ OD ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ (9:00) DO PÁTKU 4. ZÁŘÍ (18:00).

Pobočka na Slivenci má zápis individuální domluvou s pedagogy. Žáci výtvarného oboru na Slivenci se zapíší v úterý 1. září v pracovně výtvarné výchovy v pavilonu v přízemí v 8:30-11 hodin.

Žáci Přípravné hudební výchovy pobočky na Zličíně zápis nemají, výuka jim začíná v pondělí 7. září. Žáci zaměření Hra na klavír si domluví rozvrh přímo s pedagogem. Výuka kolektivní výuky hudebního oboru (PHV, HN, sbor, komorní hra) začne v druhém školním týdnu.

Pokud se rozhodnete, že do výuky nenastoupíte, laskavě žádáme o sdělení této skutečnosti do konce června na e-mail zastupce@zusnapopelce.cz

Děkujeme a těšíme se na setkání v příštím školním roce.