Pěvecké sbory Popelka

Zkoušky malého sboru probíhají vždy ve středu 16:00-16:45, velkého sboru 17:00-18:30 v sále školy.

Stále přijímáme nové členy!

Zájemci mohou kontaktovat přímo paní učitelku Marii Kasalovou (607 149 148).

sbor

Historie sboru

Pěvecký sbor Popelka vznikl v roce 2000. Sbor měl 10 – 15 zpěváků z pěveckých tříd, kteří vystupovali pod názvem Dětský pěvecký sbor Popelka. V září 2003 převzala vedení sboru Mgr. Monika Drdová. Počet sboristů se navýšil na 25 členů díky příchodu žáků z dalších hudebních tříd Základní umělecké školy Na Popelce.

Přetrvávající zájem žáků o sborový zpěv a příchod nových, mladších členů, dal vzniknout dalším samostatně fungujícím tělesům. V září 2004 vznikl Operní soubor a o dva roky později (2006) Komorní pěvecký sbor Popelka. V současné době má Pěvecký sbor Popelka dvě oddělení – mladší a starší žáci. V každém oddělení je cca 20 žáků z různých hudebních oborů. Obě oddělení spolupracují na společných projektech, zároveň má každé oddělení svůj vlastní repertoár.

Korepetitorem je od školního roku 2017/2018 Zuzana Vilímová, sbormistryní obou sborů je Bc. Marie Kasalová.

sbor

Příjímací zkoušky

Do Pěveckého sboru Popelka jsou přijímáni žáci na základě přezpívání před pedagogy, vždy v září a lednu nebo po domluvě se sbormistryní. Do mladšího oddělení Pěveckého sboru Popelka jsou přijímáni žáci ve věku od 7 do 11 let. Do staršího oddělení Pěveckého sboru Popelka jsou přijímáni žáci od 12 let výše.

Repertoár

Repertoár sborů tvoří klasická i duchovní hudba, písně z pohádek a dětských filmů, písně z muzikálů a populární hudby, některé doplněné taneční choreografií.