Rozvrh hudební nauky pro školní rok 2011/2012

ZUŠ Popelka

Ve článku naleznete rozdělení nižších ročníků hudební nauky. Od letošního školního roku zavádíme přípravný nultý ročník, který má zpravidla pomoci překlenout mezidobí u žáků, kteří navštěvují přípravnou hudební výchovu více let, většinou do doby než nastoupí na základní školu.

Přiložené soubory