Čtrnáctý divadelní minifestival opět na Klikovce

Literárně - dramatický obor

Práci mimopražských souborů  reprezentoval soubor Zdivila ze ZUŠ Slezká Ostrava, a soubor Bez komentáře z Domažlic. Zdaru celé akce velmi napomohl workshop rakouské lektorky Martiny Rumler, kterého se zúčastnili členové hrajících souborů, a který proběhl v angličtině. Jazyková vybavenost byla kritériem výběru účastníků dílny.Workshopu se účastnilo 21 zástupců všech hrajících souborů. Výstup s workshopu pak byl zařazen do  Minifestivalového programu jako představení, a setkal se s nadšeným přijetím u publika.  Diváky Minifestivalového programu tvořila jak mládež z hrajících souborů, tak publikum všech věkových kategorií, a to především obyvatelé městské části Praha 5.

14. ročník Divadelního Minifestivalu byl důstojným pokračováním tradice Divadelního Minifestivalu v ZUŠ  Na Popelce Praha 5. 

Minifestival finančně podpořila městská část Praha 5. Děkujeme!

fotografie: www.facebook.com/napopelce