FMP se stala absolutním vítězem soutěže Concerto Bohemia 2011

ZUŠ Popelka

Symfonický orchestr naší školy Filharmonie mladých Praha se stal absolutním vítězem XX. ročníku národní rozhlasové soutěže žákovských a studentských orchestrů. V porotě zasedli např. čeští skladatelé Ilja Hurník nebo Otomar Kvěch. Orchestr získal možnost natočit profesionální nahrávku a vystoupí na koncertě vítezů 12. listopadu ve velkém sále Paláce Žofín. Srdečně gratulujeme!