Join and Make a Change - ERASMUS+

Logo JiMaCLogo EU

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 12. 2021.

Informace o projektu naleznete na jeho českých stránkách https://dramatickavychova.cz a a oficiálních stránkách www.joininandmakeachange.com.

Cílem projektu je pomoci pedagogům lépe začlenit znevýhodněné děti a snáze se vypořádat s rozmanitostí v kolektivech, se kterými se během své praxe setkávají.

Hlavní rolí naší školy v tomto projektu je poskytnutí odborných znalostí a dovedností v oblasti dramatické výchovy, která má v České republice narozdíl od ostatních evropských zemí dlouhodobou tradici a zakotvení ve vysokoškolském kurikulu.

Na projektu se podílejí čtyři partnerské organizace: Základní umělecká škola Na Popelce 18, Praha 5, slovinská organizace Taka tuka, řecká Sxedia Stin Poli a polský Innocamp. Tyto organizace společně pracují na průzkumech, propagaci a zavádění metod dramatické výchovy jako efektivního nástroje pro inkluzivní vzdělávání. A společně vytváří evropskou síť školených učitelů – ambasadorů pro inkluzivní vzdělávání.

Výsledkem projektu bude mnoho praktických výstupů pro pedagogy, výukové materiály založené na metodách dramatické výchovy, praktické tipy pro učitele, osnovy kurzu pro pedagogy, strukturovaná dramata zaměřená na evropské kulturní dědictví, praktická příručka pro pedagogy.