Příměstský tábor pro výtvarníky

ZUŠ Popelka

Příměstský tábor pro výtvarníky
na téma SEN
pondělí 12. - sobota 17. 7.
cena: 2500 Kč
pro obyvatele Prahy 5 s programem Aktivní město sleva 1000 Kč - neplatí, částka již byla vyčerpána

Ve společném čase budeme důkladněji pracovat ve vybraných technikách na tématu snu nejen v prostorách školy a její přilehlé zahradě, ale také se vydáme za uměním do expozic Galerie hlavního města Prahy nebo do plenéru přírodní památky Skalka. Poslední večer se budeme věnovat vyvolávání fotogramů s možností přespání v prostorách školy.

Během tábora se budeme také seznamovat s konkrétními představiteli a díly výtvarného umění, kdy žák obdrží listy s probíranými tématy, budeme diskutovat, experimentovat a hledat výtvarné vyjádření, které bude nejvíce rezonovat s konkrétním žákem. Během dne nezapomeneme na čas pro volný pohyb a hru v prostorách zahrady nebo parku Klamovka.

Harmonogram dne:
Ranní sraz v 9.00, odpolední příchod 16.00 vždy k budově ZUŠ Pod Klikovkou.

V ceně jsou zahrnuty:
5x oběd, 1x večeře (donáška z restaurace), odpolední svačina, piknik
materiál, vstupy

Závazně se přihlašujte prosím do 20.6., obratem zašleme přihlášku, potvrzení o bezinfekčnosti a číslo účtu k úhradě ceny (k úhradě do 27.6.).

Koncepce programu:
Pondělí - setkání na ZUŠ, přípravné práce
Úterý - výstava Františka Skály (práce přímo v expozici)
Středa - prohlídka Trojského zámku, výstavy, zahrady a workshop v EKO-ateliéru od GHMP
Čtvrtek - dopolední plenér (v místech přírodní památky Skalka), odpolední práce v ZUŠ
Pátek - dokončování prací v ZUŠ, večerní vyvolávání fotogramů s možností přespání ve škole, promítání filmu
Sobota - dopolední setkání žáků a rodičů na společném pikniku, mini vernisáž vytvořených prací, závěrečné rozloučení

Vše pod vedením Mgr. et Mgr. Hany Přikrylové, pořadatel: ZUŠ Popelka
V případě zájmu volejte na 723 822 691 nebo pište na email prikrylova@zuspopelka.cz