Rybovka pomohla 750 dětem ke vzdělání

ZUŠ Popelka

V neděli 25. prosince se již potřetí uskutečnil benefiční koncert České mše vánoční, kterou tradičně pořádá ZUŠ Na Popelce. Protože letos návštěvníci přispívali do zapečetěné kasičky, nemohli jsme výsledek sbírky ohlásit na konci koncertu, jak jsme vždycky dělávali. Museli jsme napjatě čekat, až se po začátku nového roku otevřou dveře magistrátu, aby sbírku řádně odpečetili a peníze spočítali.

Sbírka vynesla 40 446 Kč a 5 euro. Tato částka zajistí didaktické pomůcky pro 15 tříd o 50 žácích nebo cestu a pobyt pro 1 školitele, který vyškolí na 15 středoafrických učitelů. Děkujeme Základní umělecké škole Na Popelce, všem sólistům, hudebníkům, ale také všem hostům a štědrým dárcům! (zdroj: Siriri o.p.s.)

(c) Dagmar Veselková

Přiložené soubory