Zájemci o studium

Elektronická přihláška na přijímací talentovou zkoušku od 2. května, pozn. pro mobily: přihláška má dva sloupce.

Přijímací talentové zkoušky do školního roku 2024/2025 se budou konat v termínech uvedených níže. Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit.

Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňujte zde od 2. května nejpozději do pátku 7. června a ve Vámi zvoleném čase se dostavte k přijímací zkoušce. Ke zkoušce je možné dostavit se pouze v časech, které Vám nabídne rezervační systém. Máte-li zájem o více zaměření hudebního oboru, napište nám to do poznámky. Přijímací zkouška je pro všechna zaměření jednotná.

Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte na uvedený e-mail její potvrzení s uvedeným identifikačním číslem a odkazem na výsledek zkoušky, který bude zveřejněn ve středu 19. června.

Více o jednotlivých oborech naleznete pod záložkami na horní liště, očekávané výstupy všech studijních zaměření pak naleznete ve Školním vzdělávacím programu v sekci Dokumenty.

HUDEBNÍ OBOR, BUDOVA NA POPELCE 1/18:

ÚTERÝ 11. 6. A PÁTEK 14. 6. 14-18 HODIN 

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Žák ve věku 5 let zpravidla nastupuje do hromadné Přípravné hudební výchovy, od 6 let již dochází i na individuální výuku hry na nástroj nebo zpěvu.

Zájemcům o hru na klavír doporučujeme, aby předem nepořizovali nástroj a poradili se s vyučujícími. Digitální klavíry ke studiu nedoporučujeme.

Studijní plán

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A DRAMATICKÝ OBOR, BUDOVA POD KLIKOVKOU 1561/13:

ÚTERÝ 11. 6. 15-17 HODIN

Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, improvizaci na zadané téma, ohebnost.

Zkouška trvá pro přípravné studium cca 5 - 10 minut a pro děti od 7 let cca 10 - 15 minut. Zkoušky probíhají bez přítomnosti rodičů, není na ně žádný požadavek ohledně oblečení či obutí.

V přihlášce můžete do poznámky uvést preference ohledně termínu výuky nebo vyučující (Jana Molíková - zaměření Tanec, Lenka Tretiagová - zaměření Taneční divadlo).

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří 2 výkresy se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

V přihlášce můžete do poznámky uvést preference ohledně termínu výuky nebo vyučující/ho.

Požadavky pro literárně-dramatický obor: Připravte si krátkou básničku nebo prózu (stačí úryvek). Součástí přijímacího řízení bude její přednes, dále krátké výslovnostní cvičení v podobě říkanky nebo jazykolamu a neformální pohovor.

Studijní plán

POBOČKA SLIVENEC:

VÝTVARNÝ OBOR, ZŠ SLIVENEC, UČEBNA VO:

ÚTERÝ 11. 6. 15-17 HODIN

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří výkres se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Studijní plán

TANEČNÍ OBOR, ZŠ SLIVENEC, AULA:

ÚTERÝ 11. 6. 14.30-15.30 HODIN

Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, improvizaci na zadané téma, ohebnost.

Studijní plán

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR, ZŠ SLIVENEC, SRAZ PŘED MODRÝM PAVILONEM:

ÚTERÝ 4. 6. 15-16 HODIN, přípravný ročník (od 5 let)

Požadavky pro literárně-dramatický obor: Přijímací zkouška probíhá hravou formou a je zaměřena na schopnost reagovat, vstupovat do jednoduchých rolí, spolupracovat s ostatními, a dále na zjištění rytmických a mluvních předpokladů. Není potřeba se připravovat.

Studijní plán

HUDEBNÍ OBOR (pouze KLAVÍR, FAGOT a FLÉTNA),  ZŠ SLIVENEC, UČEBNA HO:

PONDĚLÍ 10. 6. 15-17 HODIN

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Na pobočce Slivenec probíhá výuka na nástroj již v průběhu přípravného studia.

Studijní zaměření Hra na kytaru a Sólový zpěv na Slivenci v tomto školním roce z důvodu naplněné kapacity neotvíráme.

Studijní plán

POBOČKA ZLIČÍN:

HUDEBNÍ OBOR (FLÉTNA, SAXOFON, KLARINET, nově SÓLOVÝ ZPĚV), ZUŠ NEDAŠOVSKÁ 328, UČEBNA HN:

PONDĚLÍ 10. 6. 15-17 HODIN

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. V letošním roce doplňujeme volné kapacity ve stávajících ročnících. Na pobočce Zličín probíhá výuka na nástroj již v průběhu přípravného studia.

Studijní zaměření Hra na klavír a Hra na kytaru na Zličíně v tomto školním roce z důvodu naplněné kapacity neotvíráme.

Studijní plán

VÝTVARNÝ OBOR, ZUŠ NEDAŠOVSKÁ 328, UČEBNA VO:

PONDĚLÍ 10. 6. 15-17 HODIN

Požadavky pro výtvarný obor: Výtvarný obor na pobočce Zličín doplňuje nejmenší žáky do úterní skupiny  A (3 místa, děti od 6 do 8 let, mladší po dohodě) a skupiny B (2 místa, děti od 8 do 11 let, výjimky po dohodě).

Přijímací zkoušky trvají cca 1 hodinu a děti při nich vytvoří dvě díla podle zadání odpovídajícímu věku. U mladších dětí hodnotíme především zralost, samostatnost, zájem, uvolněnost, u starších také cit pro kompozici a způsob uchopení tématu. 

Studijní plán

Pokud potřebujete zkonzultovat výběr oboru nebo poradit s elektronickým přihlášením, kontaktujte nás na telefonu 257 326 691 nebo na emailu ticha@zuspopelka.cz (hudební obor) nebo pokorny@zuspopelka.cz (hromadné obory).