Zájemci o studium

Přijímací zkoušky do školního roku 2023/2024 proběhnou v červnu 2023. Bližší informace zde zveřejníme nejpozději v průběhu dubna.

 

Žáky i nyní přijímáme v níže uvedených oborech. Přihlášku po předchozí domluvě vyplňte zde.


VÝTVARNÝ OBOR (POD KLIKOVKOU, SLIVENEC A ZLIČÍN):

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří 2 výkresy se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Pod Klikovkou (středa) J. Brázdová (605 959 943), brazdova@zuspopelka.cz
Slivenec (úterý) J. Plačková (737 474 136), plackova@zuspopelka.cz
Zličín (úterý, středa) Z. Novotná Švadlenková (734 852 617), svadlenkova@zuspopelka.cz

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (POD KLIKOVKOU):

Požadavky pro literárně-dramatický obor: Připravte si krátkou básničku nebo prózu (stačí úryvek). Součástí přijímacího řízení bude její přednes, dále krátké výslovnostní cvičení v podobě říkanky nebo jazykolamu a neformální pohovor.

různé dny

L. Švábová (777 261 977), svabova@zuspopelka.cz

R. Svobodová (604 801 818), svobodova@zuspopelka.cz

TANEČNÍ OBOR (POD KLIKOVKOU):

Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, improvizaci na zadané téma, ohebnost.

Zkouška trvá pro přípravné studium cca 5 - 10 minut a pro děti od 7 let cca 10 - 15 minut. Zkoušky probíhají bez přítomnosti rodičů, není na ně žádný požadavek ohledně oblečení či obutí.

různé dny

J. Molíková (603 313 338), molikova@zuspopelka.cz

L. Tretiagová (606 754 666), tretiagova@zuspopelka.cz

HUDEBNÍ OBOR (NA POPELCE):

studijní zaměření KONTRABAS, BASOVÁ KYTARA,

HUDEBNÍ OBOR (ZLIČÍN):

studijní zaměření FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, KYTARA

 

A. Tichá (606 227 642), ticha@zuspopelka.cz

Pěvecké sbory Popelka

středa (16h, 17h)

M. Kasalová (607 149 148), kasalova@zuspopelka.cz

Filharmonie mladých Praha (i jako komorní hra pro jiné ZUŠ) pondělí (18-20) L. Cigler (734 445 327), cigler@zuspopelka.cz

Smyčcový soubor, Komorní orchestr (i jako komorní hra pro jiné ZUŠ)

úterý

L. Cigler (734 445 327), cigler@zuspopelka.cz

Taneční orchestr Futrálek (i jako komorní hra pro jiné ZUŠ)

pátek (15.45-18.15)

J. Přibyl (723 172 998), pribyl@zuspopelka.cz