Zájemci o studium

Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 proběhnou v květnu 2021. Bližší informace zveřejníme na tomto místě nejpozději začátkem května. Informace o jednotlivých oborech najdete na záložkách výše.

Nové žáky do školního roku 2020/21 v hudebním oboru budovy Na Popelce přijímáme již jen v těchto zaměřeních: HOBOJ, KONTRABAS, BASOVÁ KYTARA. Máte-li o některé z nich zájem, kontaktuje zástupce ředitele na tel. 734 445 326 či e-mailu frohlich(a)zuspopelka.cz.

Žáky i nyní přijímáme v těchto hromadných oborech:


Pěvecký sbor Popelka

středa (16h, 17h)

M. Kasalová (607 149 148)

Filharmonie mladých Praha

pondělí (18-21)

L. Cigler (734 445 327)

Smyčcový soubor, Komorní orchestr

úterý

L. Cigler (734 445 327)

Taneční orchestr

pátek (15.45-18.15)

J. Přibyl (723 172 998)

 

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A DRAMATICKÝ OBOR, BUDOVA POD KLIKOVKOU 1561/13:

individuální domluva (pište na skola@zuspopelka.cz)

Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, improvizaci na zadané téma, ohebnost.

Zkouška trvá pro přípravné studium cca 5 - 10 minut a pro děti od 7 let cca 10 - 15 minut. Zkoušky probíhají bez přítomnosti rodičů, není na ně žádný požadavek ohledně oblečení či obutí.

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří 2 výkresy se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky, roušku a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Požadavky pro literárně-dramatický obor: Připravte si krátkou básničku nebo prózu (stačí úryvek). Součástí přijímacího řízení bude její přednes, dále krátké výslovnostní cvičení v podobě říkanky nebo jazykolamu a neformální pohovor.

Přihláška do školního roku 2020/2021 pro dodatečné zkoušky výtvarného, tanečního nebo literárně-dramatického oboru (vyplňujte po individuální domluvě termínu).