Vyhlášené konkurzy na ředitele škol HMP

ZUŠ Popelka

Rada HMP svým usnesením č. 2675 ze dne 27. 11. 2023 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací:

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Gymnázium Christiana Dopplera, se sídlem Zborovská 621/45, Praha 5
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Obchodní akademie Hovorčovická, se sídlem U Vinohradského hř. 2471/3, Praha 3
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, se sídlem Kuncova 1580/1, Praha 5
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, se sídlem Vokovická 32/3, Praha 6
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
Dům dětí a mládeže Modřany, se sídlem Herrmannova 2016/24, Praha 4

Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu je možné do 16. 1. 2024.