Vloženo: 09.06.2021 - 14:10
ZUŠ Popelka

Pořádáme příměstský tábor pro výtvarníky na téma SEN v termínu pondělí 12. - sobota 17. 7. za cenu 2500 Kč (pro obyvatele Prahy 5 s programem Aktivní město sleva 1000 Kč - alokovaná částka úřadem byla bohužel již vyčerpána). Více po kliknutí na nadpis.

Vloženo: 02.06.2021 - 13:09
Hudební obor

Vážení přátelé, při návštěvě koncertů Vás žádáme o dodržení následujícího opatření MZV:

Vstup bude umožněn osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že byly testovány buď metodou RT-PCR v posledních 7 dnech nebo metodou antigenního testování v posledních 72 hodinách v odběrovém místě, případně podstoupí antigenní test na místě, nebo osoba prodělala covid-19/je očkována.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na živé setkání.

Vloženo: 18.05.2021 - 14:28
ZUŠ Popelka

Od pondělí 24. 5. spouštíme v souladu s mimořádným opatřením MZČR prezenční výuku ve všech oborech. Do 10 žáků bez testu, nad 10 žáků s testem. Škola testy neposkytuje ani nehradí. V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Těšíme se se všemi opět na setkání!

Ve skupině nad 10 žáků žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že
- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem (LZE ZDARMA NA TESTOVACÍCH MÍSTECH), nebo
- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Vloženo: 13.05.2021 - 19:15
ZUŠ Popelka

Vloženo: 11.05.2021 - 13:51
Výtvarný obor

VO

Vloženo: 30.04.2021 - 18:05
pobočka Zličín

vytvarka

hudba

Vloženo: 30.04.2021 - 13:02
ZUŠ Popelka

Informace k přijímacím zkouškám a přihlášku naleznete v sekci Zájemci o studium.

Vloženo: 07.04.2021 - 12:18
ZUŠ Popelka

Od pondělí 12.4. je umožněna prezenční individuální výuka a konzultace. Hromadná výuka pokračuje v distanční výuce. Žáci nemusí být testováni. V budovách školy je nutné nosit respirátor. Prosíme rodiče o přítomnost jen v nezbytných případech. Bližší informace případně poskytnou Vaši pedagogové nebo kancelář školy. Těšíme se na Vás!

Vloženo: 31.03.2021 - 18:08
ZUŠ Popelka

Již dnes od 18:00 na tomto odkazu proběhne Velikonoční online koncert žáků ZUŠ! https://youtu.be/epkrKElV96c

Posted by Základní umělecká škola Popelka on Thursday, April 1, 2021